Thông tin chuyển khoản cho khách mua hàng từ xa:

  • Vietinbank: 102870567464 – Nguyễn Thu Thơ
  • Vietcombank: 0191000358974 – Lê Văn Tý

Lưu ý: Khách nhớ ghi chú chuyển khoản(tên hoặc sđt) để dễ kiểm tra và báo lại để xác nhận thanh toán đơn hàng, chuyển hàng sớm nhất.

Xin cảm ơn!