.

BẢNG GIÁ CUA CÀ MAU cập nhật ngày 26/06/2021:

STTSẢN PHẨMTRỌNG LƯỢNGQUY CÁCH ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1Cua gạch lớn>450gram/conTheo đơn hàng840.000
2Cua gạch nhỏ250-350gram/conTheo đơn hàng730.000
3Cua Thịt Y7>650gram/conTheo đơn hàng730.000
4Cua Thịt Y5450-650gram/conTheo đơn hàng610.000
5Cua Thịt Y3300-450gram/conTheo đơn hàng490.000
6Cua Thịt Y4200-300gram/conTheo đơn hàng360.000

Note:
Các đơn vị mua giá sỉ vui lòng liên hệ Hotline: 0799-000667
Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT